Livsrum_stor-02

"Den kan inte vara hel i sitt göra som inte är hel i sitt vara"
Mäster Eckhart


Mindfulness är forskningsbaseratMindfulness är forskningsbaserat. I världen forskas det kring Mindfulness och vilka effekter träningen kan ge. Ett flertal forskningsrapporter har visat att Mindfulnessträning ger minskad stress, bättre sömn, oro, högre förmåga att hantera smärta och påverkar livskvaliteten positivt Den ger också ökat fokus, bättre uppmärksamhet, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga. Vill du läsa lite om forskningen, klicka på forskning.

Att alltid befinna sig i en tänkt framtid eller dåtid som redan har passerat gör att vi missar det enda verkliga i livet- Nu. Att öva förmågan till att vara med i livet -som det är, är att leva i en medveten närvaro. Acceptansen av det som faktiskt är där leder till en frid med oss själva och det liv som utspelar sig utanför oss .

Den enda plats vi kan uppleva tillfredsställelse i oss själva. Stillheten i närvaron gör livet mer balanserad och ger en riktning mot hopp och förtröstan. Allt behöver inte fixas-jag behöver inte fixas, stillheten bor redan i mig. Du kan antingen vara med i grupp eller komma som enskild till övningarna i den medvetna närvaron.

Du kan komma som enskild eller att jag kommer till ditt företag.
Pris. Se; Behandlimgar/priser