Livsrum_stor-02

Om Rosenmetoden

 

Kroppen minns det vi själva har glömt. Alla våra minnen är lagrade i kroppen. När vi inte har tid eller möjlighet att gå igenom känslor och upplevelser när det sker, så sparas de i kroppen och hålls tillbaka med muskelspänningar. När vi gått med musklerna spänd en längre period så blir det något vi kan säga är naturligt, "jag är sån". Det krävs mycket kraft att hålla tillbaka, det vi kan märka är trötthet, smärta, koncentration eller oförmåga att ta nya steg i livet. Kroppen är en spegel av det inre livet. Hur vi har det egentligen kan kroppen inte ljuga om. Någon gång i livet har vi behövt hålla tillbaka känslor, försvaren har hjälpt oss att överleva.

Att börja bli medveten om det tillbakahållna och att tillåta känslor och kropp vara med, öppnar upp till möjligheten att få tillbaka livsutrymmet vi är menade att ha. Det är alltså inget vi behöver lägga till, utan att börja slappna av och tillåta oss att vara. En behandling i Rosenmetoden tar ca 50 min, och ligger på en massagebrits. En mjuk enkel beröring på områden där det blivit spänt och förminskat vår rörlighet kan börja lösa gamla återhållna minnen och upplevelser. Pris, se Behandlingar/priser


 

Rosenmetoden - Frågor och Svar

 När kan Rosenmetoden hjälpa dig?

Rosenmetoden kan hjälpa dig om du känner dig spänd, stressad och/eller har ont i kroppen. Känner du dig stressad kan Rosenmetoden hjälpa dig att komma ner i varv och bli mer avspänd. Om du känner att du inte är i kontakt med dig själv eller livet utanför kan metoden hjälpa dig få mer närvaro och öka livskvalitén. Om du längtar efter förändring kan Rosenmetoden öppna vägar till nya möjligheter.

 Hur går en behandling till?

I en Rosenmetodsbehandling ligger du på en massagebänk med underkläderna på. Du får filtar på de platser som inte behandlas. Behandlingen börjar med att terapeuten går igenom kroppen för att se och känna var kroppen blivit spänd och får en uppfattning om var som ser ut att behöva behandlas. Sedan kan terapeutens händer gå in lite djupare i områden som visat sig vara ihopdragna och spända och som behöver få mer uppmärksamhet Områden som varit ”kroniskt” spända blir medvetna och kan börja lösas upp när en medvetenhet kommer till klienten. Den första delen av behandlingen ligger klienten på magen och sedan får vända sig på ryggsidan. Även om Rosenmetoden är en kroppsterapi kan terapeuten använda sig av ord för att guida och medvetengöra klienten.

 Behöver vi inte våra muskelspänningar?

Vi behöver kunna spänna musklerna när vi ska utföra något arbete. Vi behöver också ha muskelspänningar som skydd och försvar i utsatta situationer, det gäller både känslomässigt och fysiskt. När arbetet eller den utsatta situationen är över så kan kropp och själ återgå till en naturlig avspänning  men ibland kan anspänningen bli kvar och hålla oss kvar i ett tillstånd av försvar och fortsätta begränsa rörligheten. Muskelspänningar är ofta omedvetna och Rosenmetoden är ett sätt att bli medveten om kroppen och möjligheten att släppa det som begränsar. När kroppen återgår till den naturliga avspänningen så kommer rörligheten, energin och möjligheten att leva sitt liv med glädje.

 Hur lång är en behandling?

En behandling tar ca 50 minuter. Många vill ligga kvar en stund efter behandlingen så räkna med ca 60min totalt.

 Hur många gånger behöver jag komma på behandling?

Det är väldigt olika. En del kan komma några enstaka gånger och andra väljer att komma regelbundet. Ofta beror valet av orsaken till varför man sökt sig till Rosenmetoden. 

Hur ofta ska jag komma?

Många väljer att komma varannan eller var tredje vecka men det finns ingen specifik manual utan klienten kan i samråd med terapeut komma överens om intervallen mellan behandlingar.

 Är Rosenmetoden en sorts massage?

Rosenmetoden är ingen massage utan mer en djup beröring där terapeuten möter musklerna istället för att massera dem. Rosenmetoden är en avslappningsmetod. Beröringen ger tid för klienten att uppleva det som sker i kroppen.

 Kan barn och ungdomar komma på behandling?

Nej, vi behandlar inte barn och ungdomar. För att komma på behandling ska man vara vuxen, helst ha flyttat hemifrån och stå på egna ben. Man ska vara mogen att kunna ta hand om de känslor och minnen som kan komma upp i behandlingarna.

 Har Rosenmetoden något med rosor att göra?

Nej, Rosenmetoden är döpt efter dess grundare Marion Rosen.

 Är Rosenterapi och Rosenmetoden samma sak?

Ja, Rosenmetoden kallas ofta för Rosenterapi men det korrekta namnet är Rosenmetoden.

 Vad kostar en behandling?

En behandling i Rosenmetoden  kostar 550 kr.

 Kan min arbetsgivare betala för mina behandlingar?

Ja, Friskvårdsbidrag kan användas till Rosenbehandlingar.

 När passar inte Rosenmetoden?

 Rosenmetoden är en uppöppnande metod och den passar inte för alla eller vid alla
 tillfällen i livet. Den passar inte:

  Om du är psykiskt sjuk.
Om du missbrukar alkohol eller narkotika.
Om du tar starka psykofarmaka.
Om du är i en akut livskris (då behöver du dina försvar för att kunna fungera).
Om du är i ett akut sjukdomstillstånd.

 Ta kontakt om du känner dig osäker.