Livsrum_stor-02

Rösten som vägvisare

 

Vi är födda med vår egna unika ton och melodi. Vår röst speglar vår förankring i den inre naturen och förmedlar den djupa avbilden av kärleken. I livet som lärt oss att begränsa oss, och när vårt uttryck får veta att det inte är tillräckligt fint så måste vi hålla igen på den röst som vi en gång fick med oss.

Hitta DIN ton är en väg att söka den klang som aldrig kan dö men som kanske gömt sig i en spänd kropp. Under sessionerna får du känna in klangen, kroppen och friheten i det oförställda. Vi kommer att ljuda toner, sjunga sånger som du vill prova på, och arbeta med kroppen. När kroppen blir inbjuden på resan så finns möjlighet att släppa på gamla spänningar som ligger i vägen för den kraft och glädje du har inom dig. Varje session är ca: 40 min. Pris se, Behandlingar /priser